dijous, 11 de juny de 2009

Les 3 funcions socials, teoria de Martí Teixidó (1992)

De la funció global d'HOMINITZACIÓ, per desenvolupament social, a les funcions socials especialitzades: CULTURA, EDUCACIÓ, COMUNICACIÓ.
Talment com de la funció global de la VIDA unicel·lular, per divisió i evolució, a les funcions vitals especialitzades: nutrició, reproducció, relació. (Martí Teixidó 1992).
Tesi doctoral a TD en Xarxa. Teixidó, M. (1992):Escola ComunicActiva. L'escola de la societat de masses telecomunicada.
3funcionssocials
View more presentations or Upload your own.